INCI Toiletreiniger

Product Information

We are very pleased that you have a deeper interest in our ingredients. Here you can find more information about our products.

All products listed are distributed by BRAUZZ. BV, Over de Beek 55, 1084 Londerzeel, Belgium.

 

BRAUZZ. Toiletreiniger

CITRIC ACID, SODIUM BICARBONATE, SODIUM CARBONATE, SODIUM PERCARBONATE, SODIUM LAURYL SULFATE, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, COLORANT

The Pharmacos website listed below provides a listing of the correspondences between INCI designations, European Pharmacopoeia designations, and CAS numbers.

This and further information can be found on the following website:

European Commission database for information on cosmetic substances and ingredients

Labeling according to Regulation (EC) No. 1272/2008

 

WAARSCHUWING!

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking volgens regionale wetgeving. Bevat Eucalyptus globulus oil. Kan een allergische reactie veroorzaken.